Privacyverklaring

We respecteren privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Onze principiële richtlijnen zijn eenvoudig. We zijn duidelijk over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. We beschermen je gegevens zo goed als we kunnen. Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om onze boekhoudkundige verplichtingen na te leven. Dit omvat in voorkomend geval uw btw nr, uw adres, naam. Mits uw akkoord slaan wij ook uw emailadres(sen), telefoonnummer, gsmnr en faxnummer op . Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om op een hedendaagse en snelle wijze uw boekhoudkundige documenten (facturen, zendnota´s, bestelbonnen en prijsoffertes) aan te reiken. Ook gebruiken wij dit om u op de hoogte te brengen van logistieke zaken, zoals de stand van zaken rond een bestelling of herstelling. Mits uw akkoord houden wij u met deze gegevens verder op de hoogte van onze acties, vernieuwingen, uitbreidingen en andere.
Om u op een gerichte wijze op de hoogte te houden van onze commerciële acties houden wij ook bij wat uw hoofdactiviteit is.

Deze Privacyverklaring (de "Verklaring") legt uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om je te identificeren of die we aan jou kunnen koppelen. De Verklaring dekt ook welke keuzes je kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe je deze beslissingen kunt beheren. Deze Verklaring is van toepassing op alle door EL.G.B. West-Vlaanderen aangeboden diensten en producten . Deze Verklaring is ook van toepassing op alle websites die onder het beheer van EL.G.B. West-Vlaanderen vallen. Lees deze Verklaring aandachtig, zodat je weet hoe EL.G.B. West-Vlaanderen de door jou verstrekte persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken. De woorden "we", "wij", "ons", "onze" en "EL.G.B. West-Vlaanderen" verwijzen allemaal naar EL.G.B. West-Vlaanderen.

Deze Verklaring beschrijft:
De soorten Persoonsgegevens die we verzamelen
Interacties van klanten met EL.G.B. West-Vlaanderen
Hoe we Persoonsgegevens gebruiken
Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen
De wettelijke grondslagen voor het gebruik van Persoonsgegevens
Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens
Jouw rechten en keuzes
Contact met ons opnemen
Wijziging van onze Privacyverklaring
De soorten persoonsgegevens die we verzamelen

Gegevens die je ons verstrekt
We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals uw btw nr, adres, naam , emailadres(sen), telefoonnummer, gsmnr en faxnummer; Dit gebeurt normaliter bij uw eerste aankoop in een van onze winkels.

Gegevens die we automatisch verzamelen
Wij verzamelen geen gegevens van u zonder uw goedkeuring.

Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen
Wij verzamelen geen gegevens van u zonder uw goedkeuring.

Gegevens van kinderen
EL.G.B. West-Vlaanderen richt zich niet op en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan zestien jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden op onze websites kunnen navigeren, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de zestien zonder toestemming van de ouders. Als na een melding van een ouder of voogd, of na ontdekking op een andere manier, blijkt dat een kind jonger dan zestien jaar ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse gegevens, zullen we de account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze registratie verwijderen.

Interacties van klanten met EL.G.B. West-Vlaanderen
Om de informatie in deze Verklaring begrijpelijk te maken, lichten we verschillende momenten uit, waarop EL.G.B. West-Vlaanderen mogelijk persoonsgegevens van klanten kan verzamelen. De interacties van klanten met EL.G.B. West-Vlaanderen zijn in de volgende segmenten onderverdeeld:
Informatie over EL.G.B. West-Vlaanderen zoeken
Als je meer informatie over EL.G.B. West-Vlaanderen zoekt, kun je virtueel of fysiek een site van ons bezoeken. Voorbeelden hiervan zijn: surfen op onze website, bellen met onze verkoopmedewerkers, een fysiek bezoek aan een eigen winkel van EL.G.B. West-Vlaanderen. Voor meer informatie over EL.G.B. West-Vlaanderen en haar productgamma geef je mogelijk vrijwillig persoonsgegevens op, zoals je naam en e-mailadres.

Wij verzamelen: btw nr, adres, naam , emailadres(sen), telefoonnummer, gsmnr en faxnummer.
Waarom: We gebruiken deze informatie om nieuws te delen over onze acties en producten en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Producten kopen bij EL.G.B. West-Vlaanderen.
Als je hebt besloten bij EL.G.B. West-Vlaanderen te kopen, kun je als klant direct bij ons kopen in één van onze winkels. Als je bij ons koopt, vragen we je om gegevens te verstrekken zodat wij de aankoop kunnen verwerken.

Wij verzamelen: Btw-nr, naam, facturatieadres, telefoonnummer (optioneel), e-mailadres (optioneel), aflever-/verzendadres en betalingswijze.
Waarom: We gebruiken deze informatie om je transactie te verwerken, je aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en waarborg problemen met betrekking tot de aankoop van je producten af te handelen.
De meeste van die gegevens zijn noodzakelijk om aan onze boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen.
Het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met je aankoop.
Voor mensen die toegang krijgen tot onze websites verzamelen wij naam, adres, btw nr, telefoonnummer, e-mailadres, je wachtwoord. Houd er rekening mee dat je wachtwoord versleuteld wordt bewaard (en niet meer leesbaar kan worden gemaakt), wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door EL.G.B. West-Vlaanderen, of haar medewerkers.
Waarom: We verzamelen deze gegevens om aan onze boekhoudkundige verplichtingen te voldoen en om u toegang te verschaffen tot uw persoonlijke condities. (dit helpt om onbevoegde toegang tot je EL.G.B. West-Vlaanderen-account te voorkomen). We gebruiken je e-mailadres ook om je kennisgevingen te sturen die verband houden met EL.G.B. West-Vlaanderen, zoals promotieberichten, informatie over onze producten en/of -diensten . Het is ons gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.
Producten van bij EL.G.B. West-Vlaanderen gebruiken
Er zijn twee belangrijke redenen waarom wij gegevens over je aangekocht product verzamelen: om de wettelijke garantiebepalingen na te leven, wat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben, om je te kunnen informeren ingeval van constructiefouten of andere die in een later stadium van de levensduur van het product aan het licht komen, wat in ons beider belang is.
Hulp krijgen van EL.G.B. West-Vlaanderen
Je zult zo af en toe waarschijnlijk contact opnemen met onze klantenservice voor hulp met je producten. Om je de best mogelijke service te kunnen bieden, kunnen wij bepaalde gegevens van jou of je producten verzamelen.

Wij verzamelen: Dit kunnen contactgegevens zijn, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer , productreferentie en aankoopdatum. Het verzamelen van de hierboven beschreven gegevens is noodzakelijk om klantenondersteuning te bieden. We maken geen momentopnames van onze telefoongesprekken, inkomend noch uitgaand.
Waarom: Wij verzamelen deze gegevens om je de beste en meest efficiënte ondersteuning te bieden. Voor vragen van klanten en technische vragen gebruiken we bijvoorbeeld contactgegevens om de klant te antwoorden Voor het retourneren en/of ruilen van producten maken wij gebruik van contactgegevens om een succesvolle ontvangst en/of levering van het product te garanderen. Het gebruik van dit soort gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met je hebben uit te voeren.


Hoe we persoonsgegevens gebruiken
EL.G.B. West-Vlaanderen gebruikt de gegevens die we verzamelen om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je te informeren over je account, nieuwe producten of -Services en andere soorten updates.
EL.G.B. West-Vlaanderen gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:
Voor het aanbieden van onze Producten
Klantenservice
Productverbetering
Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
Zakelijke activiteiten
Communicatie, marketing en advertenties
Klantenservice
We gebruiken de gegevens om vragen van klanten te beantwoorden, problemen met producten te diagnosticeren, producten van klanten te repareren en andere klantenservice- en ondersteuningsdiensten te verlenen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben en dient ook ons gerechtvaardigd belang.
Beveiliging, veiligheid en het beslechten van geschillen
We gebruiken gegevens om de veiligheid en beveiliging van onze producten en onze klanten te beschermen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.

Communicatie, marketing en advertenties
We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere communicatiemiddelen om je te informeren over nieuwe producten of diensten. Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen.
Om je een beter inzicht te geven in de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken in verschillende gevallen waarin je met ons communiceert, kun je de volgende artikelen raadplegen.

Hoe we Persoonsgegevens kunnen delen
Bij EL.G.B. West-Vlaanderen verkopen we geen persoonsgegevens van onze klanten. Wij maken je gegevens alleen bekend op de manier die we in deze Verklaring beschrijven. We kunnen gegevens delen met de volgende derde partijen.

Externe leveranciers
EL.G.B. West-Vlaanderen maakt gebruik van verschillende externe leveranciers om diensten uit te voeren, zoals websitebeheer en -hosting, online aankoop en verzending van Producten, verwerking van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen je persoonsgegevens alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die je hebt aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. In dat geval worden je persoonsgegevens gedeeld met deze agenten of aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van EL.G.B. West-Vlaanderen en in overeenstemming met deze Verklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen. Voor vragen over externe leveranciers kun je een e-mail sturen naar privacy@elgb.be.

Verplichte verstrekking van gegevens
Wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties.

Verkoop of fusie
Wij kunnen je persoonsgegevens delen in het geval van een fusie, overname of verkoop van al onze of een deel van onze activa. Uiteraard zullen wij je hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en je informeren over je rechten.

De rechtsgronden voor het gebruik van Persoonsgegevens
Er zijn verschillende rechtsgronden waarop wij ons baseren om je persoonsgegevens te gebruiken, namelijk:

Uitvoering van een overeenkomst
Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons hebt uit te voeren. Bijvoorbeeld om de aankoop van een product te voltooien, om je account te registreren en te onderhouden, om te helpen bij bezorgingsproblemen, om retourzendingen af te handelen of om op je verzoeken te reageren.

Gerechtvaardigde belangen
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om je persoonsgegevens te gebruiken om informatie over onze producten en diensten aan te brengen, of om je persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve of juridische doeleinden.
Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar kun je je recht om bezwaar te maken uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@elgb.be.

 

Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die we verzamelen

Beveiliging
EL.G.B. West-Vlaanderen neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.
Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over jou kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Bovendien wordt je wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt, ook niet door EL.G.B. West-Vlaanderen en haar medewerkers.
Je hebt alleen toegang tot je EL.G.B. West-Vlaanderen -accountgegevens met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen, moet je je wachtwoord geheimhouden en niet aan derden verstrekken. Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat je altijd uitlogt en je browser afsluit bij het beëindigen van je sessie. Let erop dat we je nooit zullen vragen om je wachtwoord te verstrekken.
Voor vragen over de veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@elgb.be.

Opslag
Persoonsgegevens die door EL.G.B. West-Vlaanderen zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in je regio.

Bewaren
EL.G.B. West-Vlaanderen bewaart je persoonsgegevens zolang als wij dat nodig achten om je in staat te stellen de website en je aankopen bij EL.G.B. West-Vlaanderen te gebruiken, diensten aan jou te verlenen zoals herstellingen, waarborgen opvolgen, toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar privacy@elgb.be.

 

Jouw rechten en keuzes

Je rechten
Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen:
je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben
je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren
in bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij je persoonsgegevens gebruiken
Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in je persoonsgegevens door contact op te nemen met privacy@elgb.be.
Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek reageren. Voor meer informatie over hoe je de verzameling en het gebruik van Aanvullende gebruiksgegevens en je voorkeuren op het gebied van communicatie, marketing en reclame kunt beheren, ga je naar de artikelen over Jouw keuzes hieronder.

Wij zetten ons ervoor in om met jou samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als je een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Als je echter van mening bent dat wij je niet hebben kunnen helpen met je klacht of probleem, heb je mogelijk het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Jouw keuzes
Jouw voorkeuren voor communicatie, marketing en advertenties
Je kunt ervoor kiezen geen direct marketingberichten van EL.G.B. West-Vlaanderen te ontvangen door de instructies op te volgen die in elke e-mail die we naar jou sturen zijn opgenomen, via het tabblad Afmelden. Je kunt je ook afmelden voor e-mailabonnementen of berichten door te mailen naar privacy@elgb.be. Wij respecteren je keuze en sturen je geen promotionele e-mails meer zodra je je afmeldt of je communicatie-instellingen wijzigt.

Houd er rekening mee dat we, ongeacht je communicatie-instellingen, met je blijven communiceren over wijzigingen in voorwaarden, beleidsupdates, software-updates voor EL.G.B. West-Vlaanderen-producten, routinematige klantenserviceberichten, zoals informatie over huidige of eerdere aankopen, bezorging van producten, onderbrekingen in de service, inbreuken in verband met persoonsgegevens of andere belangrijke informatie over een Product dat je bezit, zoals het stopzetten van ondersteuning of veiligheidsproblemen.

Je kunt de hoeveelheid op belangstelling gebaseerde reclame die je wilt ontvangen aanpassen door je cookie-instellingen te wijzigen, je apparaatinstellingen te wijzigen, en/of door je bij bepaalde advertentienetwerken af te melden. Na afmelding van het ontvangen van e-mails van ons, gebruiken we je e-mailadres niet voor op belangstelling gebaseerde reclame-activiteiten. Voor meer informatie over ons gebruik van op belangstelling gebaseerde advertenties, ga je naar Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën.

 

Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, web beacons en andere identificators om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of app gebruiken en ons marketingaanbod aan te passen.

Cookies
Een "cookie" is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is. EL.G.B. West-Vlaanderen gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op je apparaat staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:
Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je winkelwagen niet beschikbaar zijn.
Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te vereenvoudigen.
Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant zijn in je regio.
Cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites en/of partijen dan EL.G.B. West-Vlaanderen. Deze cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacybeleid van de betreffende externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook.
Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden door Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze websites blijven, welke pagina's zij het meest nuttig vinden en hoe zij op sonos.com zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens naar deze Google-webpagina.

Je cookie-instellingen beheren
In de meeste webbrowsers kun je cookies beheren via de voorkeursinstellingen. Als je echter de mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit je algehele gebruikerservaring beïnvloeden. Sommige browsers bieden een 'Do Not Track' (DNT)-signaal waarbij je je voorkeur kunt aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking.

Pixels
Naast cookies maken we soms gebruik van kleine grafische afbeeldingen die 'pixels' worden genoemd (ook wel web beacons, clear GIF's of pixeltags genoemd). We gebruiken pixels in onze e-mailberichten aan jou (als je ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen) om ons te helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. We gebruiken ook pixels van derden (zoals die van Google, Facebook en andere advertentienetwerken) om ons te helpen reclame te maken die aansluit op de belangstelling. Zie hieronder voor meer informatie over onze advertenties en marketingactiviteiten.

Contact met ons opnemen
Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan privacy@elgb.be.
Tenzij anders vermeld, is EL.G.B. West-Vlaanderen verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen in uw contacten met EL.G.B. West-Vlaanderen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.
Ons adres is: Pathoekeweg 11, 8000 Brugge Belgie.

Je kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EL.G.B. West-Vlaanderen het volgende adres:
Pathoekeweg 11, 8000 Brugge Belgie., of via e-mail op privacy@elgb.be.